top news

Events/News

KAO SALON DIVISION OZNAMUJE INICIATIVU ZAMĚŘENOU NA OBNOVU ODVĚTVÍ

Středa, 22 Duben 2020 18:09

Divize  Kao  Salon, která má v portfoliu  značky Goldwell,  KMS  a Oribe, představila  iniciativu  Kao  Salon Industry Recovery Initiative, která má za jediný cíl pomoci salonům zotavit se z krize způsobené virem COVID-19 a začít znovu fungovat.

Iniciativa se skládá ze tří pilířů v podobě pečlivě vytvořených podpůrných  kampaní určených k řešení nových výzev, kterým bude čelit obor a lidé, kteří v něm působí při znovuotevírání jejich salonů. Trio programů  této iniciativy je navrženo  tak, aby jak jednotlivě, tak dohromady poskytovalo lidem v oboru hmatatelné  a lokalizované zdroje tak, aby se jejich salony nejen otevřely, ale aby v nadcházejících měsících dosáhly prosperity.

Iniciativa Kao Salon Industry Recovery Initiative se skládá z těchto inciativ:

STRONGER TOGETHER: SPOLU JSME SILNĚJŠÍ - je založená na myšlence, že žádný jednotlivec ani organizace  sama nemá klíč k úspěchu, ale pouze  tím, že se celý obor semkne dohromady,  může pak vzkvétat a rozvíjet se. Iniciativa #StrongerTogether představuje  finanční podporu a neochvějné partnerství ze strany společnosti Kao Salon. V rámci tohoto  programu  se společnost Kao Salon zavázala:

• pozastavit fakturaci do doby, než místní úřady zruší vyhlášky nařizující salónům přerušit provoz

• sponzorovat  pro náš obor příležitosti pro získávání informací a znalostí o obnovení podnikání

• poskytovat hmotnou  podporu místním sdružením salonů na podporu činností, z nichž mají prospěch  stylisté i jejich salony

• darovat charitativním organizacím produkty pro klíčový zdravotnický personál a pro lidi v nouzi

• spolupracovat  s místními  obchodními  médii  při  prezentaci  informací  o vládních podpůrných  programech,   jejich  podrobnostech a časových plánech

• spolupracovat  se zákazníky při vytváření plánu podpory  úspěšného opětovného otevření salonů

• vytvořit sponzorovanou digitální kampaň  cílenou na spotřebitele,  která bude  inspirovat spotřebitelské  hnutí „#WorthTheWait“, které bude vyzývat klienty, aby trpělivě počkali na své stylisty, než aby podnikali různá opatření u nich doma.

 

CREATIVITY NEVER STOPS  : KREATIVITU NIKDY NEZASTAVÍŠ - Protože  společnost  Kao Salon ze své podstaty  chápe,  že kreativní výraz je životní energií  našeho  odvětví, byla vytvořena iniciativa  #CreativityNeverStops,  umožňující  stylistům  okamžitě  rozvíjet  a zdokonalovat  své dovednosti prostřednictvím:

• přístupu k digitálním a online vzdělávacím programům,  které přinášejí stylistům zavřeným doma, rozptýlení a inspiraci

• změny akce Goldwell Creative Awards na zcela virtuální zážitek, s upravenými pravidly a s cílem rozšíření účasti


KAO SALON FAMILY – Slouží jako stálá připomínka zákazníkům, že jejich individuální návrat k úspěchu  je neustále v centru pozornosti Kao Salon. V rámci iniciativy #KaoSalonFamily jsou:

 • rozesílány důležité zprávy o naději a pozitivitě prostřednictvím sítě Kao Salon

• poskytovány komunikační kanály pro stylisty a salony, kde se mohou  podělit o své obavy a dotazy

• nabízeny možnosti přidat se ke komunitě tím, že iniciativa přímo vyzývá stylisty a salony, aby se propojili s organizací prostřednictvím stálých virtuálních kontaktních míst

„Naší prioritou  během  této  krize  bylo podnítit  úsilí o úplné a naprosté  zotavení celého  odvětví  se zvláštním zaměřením  na naše  partnery a stylisty,“ říká Cory Couts, globální prezident divize Kao Salon. „Víme, že potřeby  i obavy komunity salonů jsou velmi specifické. Proto jsme přišli s touto iniciativou, která poskytuje nejen globální zdroje, ale také místní, reálná řešení pro obnovu. Věříme v sílu kolektivu a víme, že pokud v této situaci vyjdeme vstříc této  neuvěřitelně silné komunitě a podpoříme je na jejich cestě, společně pak můžeme  povstat, růst a vytvářet budoucnost.“

"Víme, jak je současná  doba  náročná  pro naše salony a stylisty, které zasáhla omezení  spojená s pandemií bez přípravy ze dne na den. Tuto dobu   nyní   intenzivně   využíváme  k  přípravě   aktivit,   které  pomohou  nastartovat   podnikání  našich   salonů   co  možná   nejrychlejším způsobem,“ říká Michal Kos, generální ředitel společnosti Kao Salon Division Česká a Slovenská Republika.

 • #WorthTheWait • #WorthTheWait • #WorthTheWait • #WorthTheWait • #WorthTheWait • #WorthTheWait • #WorthTheWait •  

Related items

 • POSEDLOST VLASY: PŘÍBĚH ORIBE –INTERVIEW S DANIELEM KANEREM 22 Duben 2020

  Daniel Kaner, prezident a spoluzakladatel společnosti Oribe Hair Care a zároveň skvělý řečník mluvil s časopisem Estetica o tom, jak jeho firma spojila síly s Kao Salon Division. Dotkli jsme se všech témat – od synergií, které tímto spojením vznikly, až po cesty, které nebyly tolik prozkoumány.

 • Tvůrči inspirace 22 Duben 2020

  Goldwell představil svého nového Globálního Ambassadora Angela Seminara. Jako jeden ze světově nejoslavovanějších kadeřníků bude vytvářet limitované kolekce a inspirovat inovačními produkty a službami značky Goldwell 

 • PŘEDSTAVUJEME KAO SALON GLOBAL EXPERIENCE 2020 Nový virtuální formát eventu pro profesionální kadeřníky 22 Duben 2020

  Kkaždoročně  se Kao salon rodina těší na setkání v některém  ze zajímavých měst z celého světa, abychom společně oslavili naše značky Goldwell, KMS, Oribe a VARIS, a především vítěze naší každoroční kreativní kadeřnické soutěže.

 • Goldwell vyhlašuje Global Creative Awards 22 Duben 2020

  Rok 2020 je pro Goldwell rokem velkých změn. Jak jistě víte, v minulosti jsme zvali kadeřníky 

  z celého světa, aby se zúčastnili naší soutěže Color Zoom Challenge, kde mohli předvést své pojetí Goldwell kolekce/trendu.

   

Copyright © 2012 | All rights reserved • IGEMA SRO | P.iva 05215180018 | email:info@estetica.it login | Powered by coolshop

popup - Wisepops - script